Thông báo học bổng Mercer | Mettl Emerging Leaders Scholarship

7/29/2020 4:06:27 AM

 Học bổng Mercer | Mettl Emerging Leaders Scholarship đang tìm kiếm 3 ứng viên xuất nhất trên toàn thế giới để trao học bổng trị giá $2000/học bổng. Học bổng sẽ được trao bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật với giá trị tương đương. Điều kiện ứng tuyển: 1. Điểm tổng kết 3.5/4; 2. Là sinh viên của một trường đại học. Thông tin chi tiết truy cập website https://mettl.com/pages/scholarship-for-emerging-leaders/?_hsenc=p2ANqtz--oEr4cdkXI4azipV8bglopmguShj4BNMERcoa2H4O8NkoJqA5apDP3ry-_6tpzEU0rbjjhqlw0cG9cmGTxO5DXpTuJfA&_hsmi=88207908hoặc liên hệ phòng HTQT./.

Tin liên quan