Học bổng Tiến sỹ tại Đại học Lovely Professional University (LPU), Ấn Độ dành cho CBGV nhà trường

7/29/2020 4:08:06 AM

Thành lập năm 2005, LPU là trường đại học công lập, rộng nhất Ấn Độ. Hiên nay, trường có 30,000 sinh viên từ hơn 70 quốc gia và 3,500 cán bộ, giảng viên. Theo bảng xếp hạng NIRF năm 2019 của bộ Nguồn nhân lực và Phát triển Ấn Độ, trường kinh doanh của LPU đứng thứ 52 trong danh sách những trường tốt nhất Ấn Độ. Trường Dược đứng thứ 30, trường Luật đứng thứ 18. Ngành kỹ thuật đứng top 100 theo một bảng xếp hạng khác.

LPU hiện có 200 chương trình giảng dạy. Các chương trình đào tạo tiêu biểu như:

-          Bậc đại học: các ngành kỹ thuật, tin học ứng dụng, luật, quản lý, kinh tế, khách sạn, báo chí, kiến trúc, nông nghiệp, thực phẩm, thiết kế, dược, khoa học tự nhiên, …

-          Chương trình thạc sỹ: Chương trình quản lý, hành chính công, kinh tế, khách sạn, thiết kế, dược, khoa học chính trị, kỹ thuật, tin học ứng dụng, nông nghiệp, công nghệ sinh học, khoa học tự nhiên, khoa học thư viện,…

-          Các chương trình nghiên cứu sinh: kỹ thuật, nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, sinh học phân tử, hóa sinh, thực vật, khoa học tự nhiên, giáo dục, hành chính công, dược, …

LPU đề xuất chương trình nghiên cứu sinh linh hoạt (toàn thời gian hoặc bán thời gian) dành cho các cán bộ, giảng viên của trường Hồng Đức. Cụ thể như sau:

-          Học bổng hỗ trợ học phí 100% trong vòng 1 năm (trong tổng số 3 đến 4 năm) chương trình NCS cho 2 ứng viên nhập học vào tháng 7/2020 và tháng 1/2021

-          Có 10 suất học bổng được trao tặng, trong đó có 2 người được học bổng học phí 100% trong 1 năm đầu và 8 người được học bổng học phí 50% trỏng năm đầu. Các loại phí còn lại ứng viên tự chi trả.

-          Tiêu chí lựa chọn:

 

Ứng viên 100% HB năm đầu

·

Có bằng thạc sỹ, GPA > 75%

Gửi đề cương nghiên cứu với báo cáo về chỉ số đạo văn thấp hơn 20%

Ít nhất 2 bài báo Scopus

Cung cấp các bằng chứng về các giả thưởng học thuật (nếu có)

2 thư giới thiệu

Có bằng thạc sỹ, GPA > 60%

Gửi đề cương nghiên cứu

Ít nhất 2 bài báo

Ít nhất 1 thư giới thiệu

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ phòng HTQT./.

Tin liên quan