Học bổng DAAD 2021

5/25/2021 10:32:38 AM

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD) là một tổ chức hỗ trợ việc trao đổi Sinh viên và các nhà Khoa học Quốc tế. DAAD đại diện cho các Trường Đại học Đức khắp Thế giới với 15 Văn phòng Đại diện, 55 Trung tâm Thông tin và hơn 900 nhân viên. Hàng năm có hơn 130.000 lượt người nhận được hỗ trợ từ DAAD

Các thông tin cập nhật chi tiết xem cụ thể tại từng chương trình.

  1. Chương trình học bổng dành cho postdoc PRIME – Hạn nộp 31.08.2021:

www.daad.de/prime/en/

  1. Chương trình học bổng nghiên cứu có hạn khoảng giữa tháng 10 hàng năm

2.1       Doctoral Programmes in Germany – Học bổng toàn phần nhằm hoàn thành một đề cương nghiên cứu sinh tại Đức (từ 3 tới 4 năm)

daad.de/go/en/stipa57135739

2.2       Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees – Học bổng toàn phần dành cho nghiên cứu sinh trong nước muốn thực hiện một phần đề cương nghiên cứu tại Đức (từ 1 tới 2 năm)

daad.de/go/en/stipa57507783

2.3       One-Year Grants – Học bổng toàn phần nhằm thực hiện một đề cương hoặc một phần đề cương nghiên cứu tại Đức. (từ 7 tới 12 tháng)

daad.de/go/en/stipa57140602

  1. Chương trình học bổng cho 8 khóa cao học về hành chính công và quản lý hiệu quả - Publich Policy and Good Governance  –  Hạn nộp: từ 01.06 đến 31.07.2021

www.daad.de/go/en/stipa50026397

  1. Chương trình học bổng dành cho các nước đang phát triển chủ yếu là các khóa cao học - trừ 3 khóa PhD – Hạn nộp tùy thuộc từng khóa

www.daad.de/go/en/stipa50076777

 

Tin liên quan