Học bổng Ca - dắc - Xtan năm 2022

3/29/2022 10:53:25 AM

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài và chỉ tiêu học bổng Chính phủ Ca-dắc-xtan cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan, Cục Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2022.

Tập tin đính kèm

Tin liên quan