DAAD Vietnam - Khóa học trực tuyến "Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học"

11/1/2021 2:44:44 PM

Văn phòng cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) Hà Nội trân trọng gửi đến quý Trường thông tin về các hội thảo trực tuyến với chủ đề „Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học“ dành cho các nhà khoa học trẻ tại khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Thời gian:

  1. Hội thảo 1: từ 09h00 đến 12h30 ngày 16 và 23 tháng 11 năm 2021

  2. Hội thảo 2: từ 09h00 đến 12h30 ngày 25 tháng 11 và 02 tháng 12 năm 2021

  3. Hội thảo 3: từ 09h00 đến 12h30 ngày 07 và 14 tháng 12 năm 2021

Vui lòng đăng ký tham dự đến hết ngày 07 tháng 11 năm 2021 tại: https://www.surveymonkey.com/r/pwwonline2021

Diễn giả: TS. Nguyễn Thanh Phong, Trường Đại học Hoa Sen

Hội thảo miễn phí, mỗi hội thảo có giới hạn số lượng người tham dự là 50 người. Nếu số lượng đăng ký vượt quá con số này, chúng tôi sẽ tiến hành lựa chọn người tham dự dựa vào thông tin và lý do muốn tham dự hội thảo thông qua bản đăng ký online.

Các học viên tham dự đầy đủ cả hai buổi của mỗi khóa học sẽ được nhận chứng chỉ cấp bởi DAAD Việt Nam.

Lưu ý: Trước khi tham dự hội thảo, quý vị cần tự chuẩn bị trước bản phác thảo đề cương nghiên cứu của mình, vì tất cả nội dung đều thực hành trên đề cương của chính quý vị.

Chương trình chi tiết và mẫu đề cương nghiên cứu mời quý vị xem tại:

https://www.daad-vietnam.vn/vi/2021/10/26/virtual-scientific-proposal-writing-workshop-in-hanoi/

 

Tin liên quan