Công tác Hợp tác quốc tế

10/4/2021 4:00:59 PM

  Lịch sử hình thành, phát triển

Phòng Hợp tác quốc tế (HTQT) được thành lập trên cơ sở tách ra từ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế theo Quyết định số 825/QĐ-ĐHHĐ ngày 14/7/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức. Lãnh đạo bộ phận HTQT của trường theo từng thời kì là NGUT.TS Nguyễn Song Hoan, TS Phạm Thị Hằng, PGS.TS Hoàng Thị Mai, ThS Phạm Văn Chủ. Hiện nay Trưởng phòng là TS. Trịnh Thị Thơm, Phó Trưởng phòng là TS.Hoàng Thị Hà.

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Nhà trường trong công tác quản lý nhà nước về các hoạt động Đào tạo, NCKH có yếu tố nước ngoài.

Đội ngũ cán bộ

Phòng hiện có 08 cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng. Trong đó có 2 TS, 6 ThS.

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Trong những năm qua, hoạt động HTQT của trường đã phát triển đa dạng cả về số lượng và chất lượng. Nhà trường đã xây dựng mạng lưới đối tác rộng khắp gồm trên 40 trường đại học và tổ chức quốc tế ở 25 quốc gia trên thế giới mang đến nhiều cơ hội học tập, giao lưu văn hóa cho sinh viên; nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ giảng viên, thúc đẩy hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Nhà trường trong cả nước và  khu vực.

Triển khai đề án “Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài” đã gửi đi đào  tạo nước ngoài 202 học viên (27ĐH, 153 ThS, 22 TS) tại trên 40 trường đại học của 18 nước trên thế giới. Đề án đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các cơ quan, ban, ngành, tổ chức trong tỉnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Triển khai chương trình phối hợp đào tạo và NCKH với trường ĐH Zielona Gora, Ba Lan, thực hiện chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên chuyên ngành vật lý bởi học bổng Eramus Plus; thực hiện liên kết đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh theo mô hình 1+3 với trường Đại học công nghệ Hoàng gia Rajamangala, Thái Lan; liên kết đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh với trường ĐH Soongsil, Hàn Quốc; tổ chức giảng dạy cho 294 LHS Lào hiện đang học tập ở cả hai bậc đại học và thạc sĩ tại trường.

Những hoạt động NCKH&CN có yếu tố nước ngoài tiêu biểu hiện nay là các đề tài dự án: “Hợp tác nghiên cứu các thăng giáng lượng tử của các hệ quang học phi tuyến kiểu Kerr” phối hợp với các nhà khoa học của trường Đại học Zielona Gora. “Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt  tại nguồn, khu du lịch Sầm Sơn” phối hợp với trường Đại học Greisfwald; đồng chủ trì dự án “Hỗ trợ phát triển chương trình đào tạo các trường đại học Nông nghiệp Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu” do Chính phủ Hà Lan tài trợ.

Tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế: “Quản trị trong các trường đại học địa phương ở Việt Nam”; “phát triển sản phẩm địa phương theo mô hình Mỗi làng Một sản phẩm – OVOP”; “Lồng ghép giảng dạy về BĐKH trong chương trình đào tạo trình độ đại học”; “Hands Across Waters: giáo dục gìn giữ môi trường qua tổ chức hoạt động nghệ thuật và mô hình trường học xanh”; …

Thực hiện thành công các chương trình trao đổi sinh viên: chương trình tìm hiểu văn hóa Châu Á liên kết với trường Đại học Hoàng Gia Thái Lan; tham gia cuộc thi Quiz ASEAN, cuộc thi sinh viên Công nghệ tài năng (ESTA); tham gia tuần lễ thể thao và văn hóa tại Đại học Khoa học và công nghệ Côn Minh, Trung Quốc.

            

Với những kết quả trên, phòng HTQT liên tục đạt các danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được nước CHDCND Lào tặng Bằng khen hữu nghị Lào.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 

Trong những năm tới, trường Đại học Hồng Đức tiếp tục duy trì các mối quan hệ đã được thiết lập với các trường đại học và các tổ chức quốc tế, thiết lập mới các chương trình hợp tác liên kết đào tạo quốc tế nhằm nâng cao uy tín và hình ảnh của Trường trong tầm nhìn giáo dục quốc tế thế giới.

 

Tin liên quan