HTQT - Quy trình HTQT

Quy trình quản lý cán bộ, giáo viên nước ngoài đến trường làm việc

Quy trình quản lý cán bộ, giáo viên nước ngoài đến trường làm việc

29/07/2020
- Hướng dẫn, phân định trách nhiệm và trình tự thực hiện việc lập kế hoạch, tiếp nhận và quản lý người nước ngoài đến công tác và học tập tại trường

HTQT - Hợp tác trong đào tạo và Nghiên cứu khoa học